Chi tiết tin
Quay lại

Bộ trưởng về thăm các em hoc sinh trường TH Nguyễn Hiền

Ngày 22/09/2016, 10:19
Học sinh trường TH Nguyễn Hiền náo nức chào đoán Bộ trưởng