Chi tiết tin
Quay lại

HỌC SINH LỚP 1 LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH

Ngày 07/02/2023, 07:43
Học sinh lớp 1 học tin học
hình 1
lớp 1A luyện vẽ trên máy tínhlớp 1B học vẽlớp 1D học vẽ
VQĐ