Chi tiết tin
Quay lại

Câu lạc bộ bơi lội của trường

Ngày 23/03/2017, 07:21
Nhằm lập thành tích 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 câu lạc bộ bơi lội trường tiểu học Nguyễn Hiền tiến hành tổ chức kiểm tra xoa mù bơi đợt 1 cho hơn 150 em đăng kí học bơi. Kết quả qua kiểm tra đợt 1 có 95 em được công nhận xoá mù bơi. Đợt 2 nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra vào cuối tháng 05.
khơi động trước khi xuống hồ bơi

Nhằm lập thành tích 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 câu lạc bộ bơi lội trường tiểu học Nguyễn Hiền tiến hành tổ chức kiểm tra xoá mù bơi đợt 1 cho hơn 150 em đăng kí học bơi. Kết quả kiểm tra đợt 1 có 95 em được công nhận xoá mù bơi. 

Đợt 2 nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra vào cuối tháng 05.

Lê Văn Đông