Chi tiết tin
Quay lại

HỘI THI KỂ CHUYỆN SÁCH

Ngày 19/11/2017, 05:59
– Nhằm tạo sân chơi sinh hoạt cho các em thiếu nhi trong nhà trường, qua đó giúp cho việc học tập của các em được tốt hơn.

  Nhằm tạo sân chơi sinh hoạt cho các em thiếu nhi trong nhà trường, qua đó giúp cho việc học tập của các em được tốt hơn.

  Giáo dục cho các em học sinh yêu thích đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Thông qua hội thi rèn luyện cho các em tính tự giác học tập, đoàn kết, giao lưu với các bạn trong trường để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

  Qua đó, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng thói quen đọc sách, rèn kĩ năng kể chuyện cho học sinh.

  Phát triển các kĩ năng của học sinh như: Kĩ năng trình bày, tư duy sáng tạo, diễn đạt cảm xúc, phát triển ngôn ngữ.

  Tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hóa nhằm thu hút đông đảo  giáo viên và học sinh tham gia. Qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trong, giữ gìn và bảo vệ sách.

Các lớp tham gia hội thi tích cực, hưởng ứng phong trào vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả…
   Đưa phong trào kể chuyện và đọc sách trở thành một hoạt động văn hóa thường xuyên trong nhà trường, trong hoạt động phong trào của Liên đội.

LÊ VĂN ĐÔNG