Giới thiệu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN

Tọa lạc tại: Khu vực Thới Hưng, Phường Thới Long, Quận Ô Môn.

Năm thành lập: 1985

Tên trường qua các giai đoạn: Tiểu học Thới Long 6 (1985-1989), Tiểu học Thới Long 1 (1990-2003), Tiểu học số 1 phường Thới Long (2004-8/2010), Tiểu học Nguyễn Hiền (tháng 8/2010 đến nay).

Hiệu trưởng qua các giai đoạn: Lê Hoàng Lý (1985-1988), Trần Đắc Chơn (1988-1989), Võ Ngọc Hải (1989-1990), Nguyễn Văn Khương (1991-2000), Trương Thành Minh (2001 - 2018), Nguyễn Thanh Sơn ( 2019 - 2023), Nguyễn Thị Duy Khương ( 2023 - 2027).

Tồng số CB-GV-CNV: 32 người.

Tổng số lớp-học sinh: 18 lớp với 503 học sinh.

Thành tích: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2008), tập thể lao động tiên tiến xuất sắc (2004-2010), tập thể lao động tiên tiến (1997-2003).

*Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2009, đến năm 2016 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho đến nay.