Tin tức - Sự kiện
THÔNG TƯ 22 CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học

Học sinh không đội mũ bảo hiểm: Cần sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và xã hội

Học sinh không đội mũ bảo hiểm: Cần sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và xã hội (ĐCSVN) – Hiện nay, tình trạng học sinh cấp phổ thông cơ sở (PTCS), cấp trung học phổ thông (THPT) không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, xe đạp điện tham gia giao thông đang diễn ra thường xuyên, trong khi Nhà...