Hoạt động Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ

(Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 3/2016) Với tầm nhìn chiến lược và tình thương yêu dành cho thanh thiếu nhi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và đánh giá đúng đắn vai trò của thế hệ trẻ. Tư tưởng của Người về bồi dưỡng thế hệ trẻ,...

phong cách làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành từ rất sớm. Ngay từ khi còn nhỏ, Hồ Chí Minh đã sớm tiếp nhận một nền giáo dục Nho học, điều đó đã định hình một phong cách, nề nếp, ngăn nắp, cần mẫn trong suy nghĩ và hành động, Những năm tháng bôn ba ở nước ngoài, lăn lộn với cuộc...

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHI MINH

Phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh 00:00:00 28/02/2017 Nét chung trong phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất mực giản dị, thanh cao, đạm bạc trong đời sống vật chất, nhưng lại vô cùng phong phú về những giá trị đạo đức - tinh thần; chứa chan tình yêu thương con người, yêu cuộc...

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH THPT CẤP THÀNH PHỐ LẦN THỨ 2, NĂM 2016

Nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi môn GDQP-AN trung học phổ thông cấp thành phố, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả các loại phương tiện, đồ...