Hoạt động Đội
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Hoạt động trải nghiệm của hs trường tiểu học Nguyễn Hiền

bài tham luận chủ đề

BÀI THAM LUẬN CHỦ ĐỀ “BIỂN ĐẢO QUÊ EM VÀ CON ĐƯỜNG LỊCH SỬ EM YÊU” Kính thưa! Quý vị đại biểu, thưa hội nghị: Được sự thống nhất của hội nghị, Liên đội tiểu học Nguyễn Hiền vinh dự được bày tỏ niềm xúc động, niềm tự hào và tình cảm thiêng liêng đối với Tổ quốc qua bài tham luận “BIỂN ĐẢO QUÊ EM...